طراحی و اجرای سالن های همایش، اجلاس، سینما و مراکز مانیتورینگ نصب و راه اندازی سیستم های صوت و تصویر