آدرس

تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، بعد از چهارراه هرمزان، شرکت ایران چوب

تلفن :

۸۸۳۷۶۵۰۳ – ۰۲۱

۸۸۳۷۶۵۰۴ – ۰۲۱

۸۸۳۷۶۵۰۵ – ۰۲۱

فکس :

۸۸۳۷۶۵۰۲ – ۰۲۱

Contact
iranchoob.ir@gmail.com